top of page

Çalıştığım Konular

Deneyimsel Oyun Terapisi

Çocuk ve ergen gelişim takibi

Gebelikte ebeveynlik hazırlık süreci

Bağ odaklı uyku süreçleri

Çocuk ve ebeveyn bağlanması

Okula geçiş ve uyum süreçleri

Beslenme ve tuvalet alışkanlıkları

Ebeveynlik yaklaşımları

Pozitif disiplin

Boşanma danışmanlığı

Taşınma, yeni düzene uyum

Çocuk ve ergenlerde kayıp ve yas

Sınav performans kaygısı

Doğum travmaları

Kardeş rekabeti ve kıskançlığı

Öğrenme ve dikkat süreçleri

Akran zorbalığı

Image by laura adai
bottom of page